speaker-info

Marta Trodahl

UiO

Mysteriet om Lofoten-virvelen

I havet finnes det noen fascinerende fenomener kalt virvler. Disse virvlene er stormer som roterer vann med eller mot klokka. De ligner lavtrykk og høytrykk som dere kjenner igjen fra værkart. Vær oppstår nemlig i havet også. Se for dere massive tornadoer som roterer enorme mengder vann. De største kan strekke seg over 200 km. og bli opptil flere tusen meter dype.

Når en storm oppstår fanger det egenskapene der den ble dannet og kan frakte disse langt avsted. Det er for eksempel ved hjelp av stormer at atmosfæren frakter varme fra ekvator til polene, og slik utjevner temperaturforskjellene på kloden.

I havet spiller virvlene også en stor rolle i reguleringen av varme og næringsstoffer. Vi vet ikke like mye om været i havet, da havstormer oppstår på en mye mindre skala
sammenlignet med dem i atmosfæren. De er dermed vanskeligere å observere og studere.

Havet er fullt av disse stormene, og det er viktig å studere dem skal vi kunne forstå mer av hvordan selve havet fungerer.

Jeg studerer lavtrykk og høytrykk i havet og hvordan de oppfører seg. Området jeg studerer er Lofoten-bassenget. Det er en stor dal i havbunnen som er rundt 3000 meter dyp. Midt i bassenget eksisterer det en helt unik virvel; Lofoten-virvelen. Den er et høytrykk, det vil si at den roterer med en stor hastighet mot klokka, den er ca. 1000 meter dyp og 60 km. bred. Et høytrykk i havet etterlater en kul på havoverflaten, og dermed kan den sees fra satellittmålinger av høyden på havoverflaten.

Mens havstormer typisk lever i dager til måneder, har Lofoten-virvelen eksistert så lenge vi har hatt observasjoner. Ikke noe annet sted på kloden er det observert en slik langtlevende storm. Langtlevende høytrykk er likevel observert på andre planeter. “The Great Red Spot” på Jupiter er et eksempel som har eksistert i rundt 300 år.

Hvordan Lofoten-virvelen får energien til å overleve har vært et mysterium i tiår, og det har jeg funnet svaret på ved hjelp av en havmodell som reproduserer hvordan havet utenfor Lofoten oppfører seg i 10 år. I modellen jakter jeg på stormene som oppstår, ser hvor de forflytter seg, og hva som skjer når de møter Lofoten-virvelen.

Marta Trodahl
Institutt for geofag
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Oslo

My Sessions