speaker-info

Jan Åge Kristensen

Norges idrettshøgskole

Usunne helsevalg i ungdomsidretten: Medaljens skyggeside

Ungdomsidretten har et stort potensial for å styrke helsen. Men omgivelsene kan også være med på å øke press om å prestere og oppnå gode resultater. Samtidig er ungdomsperioden for noen unge karakterisert ved lav impulskontroll og høy risikovillighet vedrørende egen helse. Dette kan medvirke til økt vilje blant unge og målrettede utøvere til å ta sjanser og sette helsen på spill i jakten på prestasjon og gode resultater. Eksempler på slike usunne helsevalg er å trene og konkurrere selv om man er skadet, bruk av smertestillende preparater og ulike typer kosttilskudd.

Så hvordan opplever aktive unge idrettsutøvere ulike sider ved trening og konkurranse innen sin idrett? Jeg forsker på betydningen av ulike individ- og miljøfaktorer som kan bidra til å beskytte, så vel som å forsterke usunne helsevalg blant ungdom i idrett. Den enkeltes holdning og opplevelse av kontroll for å kunne stå imot press fra foreldre, trenere og med-utøvere er av spesiell interesse. Dette er viktig å belyse for å kunne få en bedre kunnskap om idrettsmiljøets betydning for å forebygge uheldig praksis og utvikle en robust og sunn prestasjonskultur i ungdomsidretten.

I en verden hvor aktivitet og idrett blir mer og mer sentralt er det viktig at barn og unge blir møtt av et miljø som ikke ene og alene vektlegger prestasjon, men som ivaretar utvikling og ruster de unge til å løse utfordringer uten å sette helsen på spill. Min forskning forteller oss mer om hvilke utfordringer unge utøvere står i og belyser sentrale faktorer i forebygging av usunne helsevalg.

Jan Åge Kristensen
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Norges idrettshøgskole

My Sessions