speaker-info

Ingrid Marie Håkenåsen

NMBU

Friskere griser med norsk skog

I Norge har vi begrensede landbruksarealer der vi kan dyrke mat til husdyra våre. En liten gris som nettopp har sluttet å drikke melk, trenger mye proteiner i maten for å vokse seg stor. I dag importeres store mengder av dette proteinet fra utlandet.

Klimaforandringer, verdenskonflikter og pandemier gjør at det blir viktigere å sikre egen matproduksjon i Norge. Landbruksarealet i Norge er lite, men vi har andre ressurser. Skogen kan bli det nye matkammeret til grisen, men hvordan kan vi lage proteinrikt mat av trær? Svaret er gjær. Gjær er ikke avhengig av en lang sommer, mye sol eller nok regn. I store tanker på fabrikker kan trær brukes som næring for å dyrke gjær. Gjær inneholder mye protein og kan brukes i maten til grisen. I tillegg viser forskning at gjær i maten gir grisen god tarmhelse.

Jeg forsker på hva som skjer i tarmen til grisen når den slutter å drikke melk og begynner å spise fast føde. I likhet med småbarn, er smågriser kresne på hva de vil spise, og spiser veldig lite den første tiden. Tarmen trenger tid til å bli vant til den nye maten, men jobber dårlig dersom den får lite næring. Kan gjær hjelpe tarmen med å jobbe bedre slik at grisen ikke får vondt i magen?

Min forskning går ut på å dokumentere om gjær dyrket på trær er en egnet proteinkilde for grisen, og om det kan være positivt for grisens tarmhelse. Dette er viktig for at fôrprodusentene skal være villige til å bytte ut importert protein med norskprodusert gjær i maten til grisen.

Ingrid Marie Håkenåsen
Fakultet for biovitenskap
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

My Sessions