speaker-info

Frøydis Sved Skottvoll

UiO

Kan kunstige mini-organer gi oss nye medisiner raskere? 

I gjennomsnitt tar det 12 år fra en ny medisin blir oppdaget, til du og jeg kan kjøpe den på apoteket. Ny medisin testes nemlig først på gamle celler og dyr, som er dårlige til å forutsi hvordan medisinen vil virke i mennesker. Dette sinker medisinutviklingen. Vi trenger at nye medisiner når raskere ut til alle dere, fra laboratoriet.

En måte vi kan redusere ventetiden på, kan være å bruke kunstige mini-organer dyrket i laboratoriet. På den måten unngår vi å teste de nye medisinene på gamle celler og dyr, og kan heller bruke mini-organene til å forutsi hvordan medisinen fungerer på menneskeceller – og faktisk på hver og en av oss.

Det jeg forsker på er en mini-lever, en levende kopi av leveren vår. De er på størrelse med et sandkorn, og dyrkes fra stamceller. Denne teknologien er helt ny, og verden vet faktisk ikke ennå hvor godt denne mini-leveren virker. Jeg bruker avanserte måleinstrumenter til å forske på hvor godt disse mini-leverne fungerer sammenlignet med en ekte lever. Blant annet forsker jeg på hvordan mini-leveren reagerer hvis jeg gir den medisin. Målet er på sikt at hver og en av oss raskere kan ta i bruk ny og mer persontilpassede medisiner.

Hvis vi lykkes med denne teknologien, trenger vi ikke bruke 12 år på å utvikle nye medisiner– da kan vi teste de nye medisinene umiddelbart på en mini-versjon av våre egne organer.

Frøydis Sved Skottvoll
Kjemisk institutt
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Senter for biohybridteknologi, SFF
Universitetet i Oslo

My Sessions