speaker-info

Emil Junge Nielsen Busch

UiO

Når er du død?

Forestil dig Sigurd. Han er 17 år gammel, og er indlagt på hospitalet med hjertefejl. Hans diagnose er, at han har 4 måneder tilbage at leve i.

Rebekka er 24 år. Hun har netop været involveret i en ulykke og er blevet indlagt på intensiv. Hun er svært hjerneskadet, totalt bevidstløs og ligger i respirator, men der er stadig en smule aktivitet i hendes hjerne.

Kan vi slukke for Rebekkas respirator, vente på at hendes cirkulation standser, erklære hende død og donere hendes hjerte til Sigurd?

Manglen på donorhjerter er steget markant over de sidste 20 år. Hvert år dør patienter mens de venter på et nyt hjerte, mens flere patienter tilføjes ventelisten år for år. En måde at nedbringe ventelisterne og antallet af dødsfald på, kan være ved at anvende donation efter cirkulatorisk død som supplement til den nuværende praksis – donation efter hjernedød.

Selvom det er anslået at donation efter cirkulatorisk død kan reducere ventelisterne med mere end 20 procent, møder metoden kritik. Modstandere af metoden hævder at den er etiske uakseptabel, fordi patienter ikke er døde når organer tages ud, og at metoden derfor er i konflikt med ”the dead donor rule”, et moralsk princip i organdonation, der siger at donor må være død før organer fjernes.

Jeg forsker på de etiske problemstillinger der er ved at bruge donation efter cirkulatorisk død i Norge, og laver en kritisk gennemgang af de etiske argumenter der er for og imod brugen af metoden.

Emil Junge Nielsen Busch
Det teologisk fakultet
Universitetet i Oslo

My Sessions