speaker-info

Arvid Nikolai Kildahl

UiO

Traumer hos personer med autisme og utviklingshemming

Et traume er en hendelse som skader menneskers grunnleggende evne til å føle trygghet. Hvis du opplever noe vondt eller skremmende, aktiveres alarmsystemet i kroppen din for å hjelpe deg å takle situasjonen. Noen ganger, hvis vi mennesker opplever noe skikkelig ille, fortsetter alarmsystemet å være aktivert etter at faren er over. Da kan man bli irritabel, nedstemt og engstelig, skvetten og på vakt. Det kan bli vanskelig å finne roen og man sover dårligere. I tillegg kan man plages av påtrengende minner og det kan bli så ubehagelig å være i situasjoner som minner om det man har opplevd, at man forsøker å unngå dem.

Personer med autisme og utviklingshemming har ofte vansker med å forstå verden rundt seg og hva som skjer med dem. De har utfordringer knyttet til språk og kommunikasjon, og vil i ulik grad være avhengige av hjelp med daglige gjøremål. I tillegg er personer i denne gruppa oftere utsatt for negative hendelser som kan bli traumatiske, som mobbing, vold og seksuelle overgrep. De vil imidlertid ofte ha vansker med å fortelle med ord både om hva de har opplevd og hvordan de har det.

Jeg forsker på hvordan vi kan bli bedre til å kjenne igjen traumereaksjoner og traumelidelser hos personer med autisme og utviklingshemming. Denne kunnskapen vil hjelpe oss å bli bedre til å oppdage at personer i denne gruppa blir eller har blitt utsatt for vold og overgrep. Den vil også bidra til å hjelpe oss å skjønne mer om hvordan mennesker med autisme og utviklingshemming har det, hvordan de opplever verden rundt seg, og hvordan vi kan legge enda bedre til rette for at de skal kunne leve gode liv.

Arvid Nikolai Kildahl
Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme og NevSom nasjonal kompetansetjeneste for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier,
Oslo universitetssykehus

My Sessions