speaker-info

Annette Vogt Flatby

OsloMet

Er det livsfarlig å være benskjør?

En av tre kvinner og en av seks menn vil oppleve benbrudd på grunn av benskjørhet i løpet av livet. I Norge er vi på verdenstoppen når det gjelder benskjørhet og antall hoftebrudd og med en stadig eldre befolkning vil tallene antageligvis øke. Hvor farlig er det egentlig å være benskjør?

Å være benskjør innebærer at skjelettet er mindre sterkt enn normalt og tåler mindre før det brekker. Benskjørhet oppstår gjerne hos eldre mennesker og oftere hos kvinner enn hos menn. En av de mest alvorlige bruddskadene man ofte ser hos personer med benskjørhet er hoftebrudd. Et hoftebrudd er en omfattende skade som krever operasjon og lang rehabilitering og ikke alle kommer tilbake igjen til samme form som før bruddet. Denne typen brudd er også forbundet med høyere dødelighet, men er benskjørhet i seg selv farlig, eller går det fint så lenge man ikke brekker noe?

Jeg forsker på sammenhengen mellom benskjørhet og dødelighet blant voksne i Norge og prøver å svare på om det faktisk er livsfarlig å være benskjør. I tillegg ser jeg på hvilken effekt fysisk aktivitet har på benskjørhet. Kan man forebygge benskjørhet med snømåking og bedriftsfotball?

Benskjørhet er en tilstand som rammer en stor del av den eldre befolkningen i Norge og derfor er det viktig å forstå hvor farlig denne tilstanden er og hva man kan gjøre for å unngå å bli benskjør. Min forskning bidrar til å svare på dette.

Annette Vogt Flatby
Institutt for fysioterapi
Fakultet for helsevitenskap
OsloMet

My Sessions