Lars Christian Bråten, UiO

Lars Christian Bråten, UiO. Foto: Terje Heiestad

Lars Christian Bråten, UiO. Foto: Terje Heiestad

Om å leve bedre

Medisinsk kunnskap har ført til at vi lever lenger. Men hva med sykdommer som ikke fører til dødelighet, men som kun går utover hvordan vi har det? Den viktigste årsak til sykdom i denne gruppen er nakke- og ryggsmerter, både i Norge og i verden. Og problemene med nakke- og ryggsmerter ser kun ut til å øke de siste tiårene. Trolig skyldes dette at vi satser for lite på forskning om slike tilstander, sammenlignet med sykdommer man kan dø av, som hjerte og kreftsykdommer.

Jeg vil presentere helseproblemet med ryggsmerter, forklare hvor stort dette problemet er idag og hvor lite vi vet om årsaker og behandling. 8 av 10 har ryggsmerter i løpet av livet. For de fleste er ryggsmertene kortvarige og går over spontant. Men noen sliter med langvarige ryggsmerter. Slike plager kan oppstå hos gammel og ung, tynn og tykk, rik og fattig, håndarbeider og kontorarbeider, og uansett hvor på kloden du bor eller kommer fra. Det kan skje deg og meg.

Det finnes i dag mange behandlingsmuligheter, men dessverre har ingen vist mer enn kun liten effekt på ryggplagene. Hos ca 9 av 10 pasienter med ryggsmerter finner man ingen klar årsak til smertene. Dette er et utrykk for manglende kunnskap innen feltet. Det er estimert at ryggsmerter koster det norske samfunnet ca 25 milliarder N.Kr årlig. Mye av disse kostnadene skyldes at mange i sin beste alder ikke greier å fortsette i jobben. Ryggsmerter har derfor store kostnader både for individer og for samfunn.

Mitt forskningstema er en studie der vi tester ut antibiotikabehandling til pasienter med langvarige ryggsmerter. Studien baserer seg på en teori om at noen tilfeller av langvarige ryggsmerter kan skyldes en infeksjon. Denne teorien har støtte i dyremodeller. Foreløpige studier på mennesker tyder også på at behandling med antibiotika til en utvalgt gruppe av pasienter med ryggsmerter kan føre til en betydelig lindring av plager, betraktelig bedre enn noe annet behandlingstilbud som finnes i dag. Men antibiotika er pr i dag ikke et akseptert behandlingsalternativ for pasienter med ryggsmerter. Jeg ønsker også å presentere denne studien. Vi vil ha resultatene fra studien klare i løpet av høsten 2018.

Lars Christian Bråten
Instituttfor klinisk medisin

Universitetet i Oslo