Hva er FGP?

Forsker Grand Prix er forskningsformidlingens grand prix. Opptil ti Ph.d/dr. philos kandidater blir drillet i å presentere forskningen sin og kjemper om dommernes og publikums stemmer. Vinneren blir kåret til den beste forskningsformidleren i Oslo-området, og representerer Oslo i den nasjonale finalen 26. september 2020.
Forsker Grand Prix blir filmet og sendt på NRK Kunnskapskanalen. 

Foto: Yngve Vogt, UiO

Om konseptet

Formålet med Forsker Grand Prix er å gi forskningsformidling høyere prestisje og mer oppmerksomhet, og samtidig bidra til å synliggjøre ph.d.-forskningen.

De ti ph.d.-kandidatene har fire minutter på seg til å fortelle om sitt forskningsprosjekt og engasjere publikum. Publikum og dommerne avgir sine stemmer og de tre beste går videre til superfinalen der de skal utdype prosjektet sitt i en presentasjon på nye fire minutter.

Det kåres én vinner, men de to med høyest poengsum går videre til den nasjonale finalen. Alle kandidatene må altså forberede to presentasjoner på fire minutter.

Forskeren skal formidle sin forskning på en måte som gjør vanskelig tilgjengelig materiale forståelig for et publikum som ikke kan noe om emnet fra før. Og ikke minst skal de holde nervene i sjakk med flere hundre publikummere i salen

Publikum i salen får lærerik opplevelse, og blir bevisstgjort på hvor vanskelig det kan være å formulere seg kort og lettfattelig om et emne man har jobbet med over lang tid – og hvor engasjerende det kan være når de får det til!

Forskningsdagene hentet konseptet til Norge fra Center for Kunst og Videnskab ved Syddansk Universitet. Forsker Grand Prix ble arrangert i Norge for første gang i 2010, og i Oslo for første gang i 2011. I 2020 er det seks lokale arrangører av lokale finaler rundt om i landet; Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Agder.

Om dommerpanelet

Alle deltagere presenterer sitt forskningsprosjekt fra scenen. Publikum gir sine stemmer via mobil fra salen. Deretter slipper dommerpanelet til. Deltakeren får da en direkte, men konstruktiv tilbakemelding fra et dommerpanel bestående av representanter fra akademia, scenekunst og media. Etter at alle dommerne har gitt sin muntlige begrunnelse gir de poeng for framførelsen på en skala fra 1 – 6. Disse poengene regnes sammen med stemmene fra publikum.

En vinner!

Den som får høyest poengsum fra publikum og dommere vinner. Vinneren blir premiert med pengepremie; 5000 kr. De to beste kandidatene går videre til den nasjonale finalen.

Når og hvor?

Universitetsalliansen OSLO arrangerer Oslo-finalen av Forsker Grand Prix tirsdag 22. september under Forskningsdagene. De to beste kandidatene går videre til den nasjonale finalen påfølgende lørdag.

Latter scene 22. september kl. 18.00 – 20.30

Hvem kan delta?

Du kan delta hvis: Du er Ph.d/dr. philos student – på en utdanningsinstitusjon i Oslo og omegn. Du trenger ikke å ha arbeidet ferdig, men skal ha kommet langt nok til å kunne presentere noe om forskningsprosjektet så langt.

Du ikke har disputert før den nasjonale finalen – dvs. 26. september 2020.

Du har et ønske om å stå på en scene og formidle forskningen din.

En uttakskomite behandler søknadene og velger ut ti kandidater til deltakelse i Oslo-finalen.

Vi ser etter personer fra ulike institusjoner med ulik fagtilhørighet.

Motivasjon for deltakelse

Muligheten for å delta på fellessamling/forberedelser og nasjonal finale 26. september blir vektlagt

Uttaket blir annonsert en til to uker etter påmeldingsfrist.

Hvorfor skal jeg delta?

Du vil garantert få mer oppmerksomhet rundt ditt forskningsprosjekt og mulighet til å nå ut til et bredt publikum. Prosessen frem til konkurransen i september er både gøy og lærerik. Tidligere deltakere kan fortelle at de har blitt bedre forelesere og tryggere som forskningsformidlere takket være god opplæring og coaching.

Tidligere vinnere
Vinner av Oslo-finalen i 2019 var Halvor Høen Hval ved UiO
Vinner av Oslo-finalen i 2018 var Bjørg Jenny Engdahl ved UiO.
Vinner av Oslo-finalen i 2017 var Torunn Kjeldstad ved UiO.
Vinner av Oslo-finalen i 2016 var Maren Ranhoff Hov ved UiO.
Vinner av Oslo-finalen i 2015 var Marte Eidsand Kjørven ved UiO.
Vinner av Oslo-finalen i 2014 var Siv Gundrosen Aalbergsjø ved UiO.