Frøydis Meen Wærsted, NMBU

Frøydis Meen Wærsted. Foto: Terje Heiestad

Tunellbygging, stein og tungmetaller

Når du tenker på forurensning ser du kanskje for deg store fabrikker som spyr ut røyk eller søppel kastet i veikanten. Men visste du at helt vanlig stein kan inneholde tungmetaller og radioaktivitet i nivåer som kan være skadelige for mennesker og natur? Dypt inne i fjellet gjør den ingen skade, men ved graving av kjellere og tuneller tar man ut store mengder knust stein som kan reagere med luft og vann og avgi skadelige stoffer.

Jeg forsker på alunskifer, en type stein som i Norge finnes hovedsakelig i Oslofeltet – fra Porsgrunn/Skien i sør til Hamar og Lillehammer i nord. Ulike lagringsforhold kan gi ulik utlekking av forskjellige tungmetaller og radioaktive stoffer fra stein til vann, og jeg undersøker derfor hva som kommer ut av knust alunskifer ved lagring i åpne beholdere sammenlignet med når det er dårlig tilgang på oksygen.

Det økende miljøengasjementet som man har sett i Norge og rundt i verden de siste årene er veldig viktig for at vi skal klare å ta vare på planeten vår, men for å ta riktige avgjørelser må man også kjenne alle konsekvensene av valget man tar – man må vite hva som skjer. Jeg ønsker at forskningen min skal bidra med noe av den kunnskapen beslutningstakere trenger. I tillegg ønsker jeg å opplyse den generelle befolkningen, slik at folk skal vite hvilke saker de skal engasjere seg i.

Alunskifer er et kjent problem byggenæring og myndigheter er opptatt av, og jeg håper at min forskning kan bidra til bedre forståelse av problemet.

Frøydis Meen Wærsted
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet