Frida Felicia Vennerød-Diesen, UiO

Frida Felicia Vennerød-Diesen. Foto: Terje Heiestad

Sykt søtt

En stadig større andel barn blir overvektige. Det er hovedsakelig grunnet to ting: Inaktivitet og matvaner. Matvaner er ikke bare viktig for å hindre overvekt, men også for at barn skal nå sitt fulle potensiale. Alle barn er små kroppsbyggere, og trenger mat. Når barn skal velge hva de skal spise, styres de egentlig bare av én ting: Hvordan det smaker. Alle barn er født til å elske søtsmak, likevel er det stor variasjon i hvor søt smak barn liker. Hvorfor er det sånn?

Jeg har forsket på 155 barn i barnehagene deres, fra de var fire til de ble seks år. Der fant vi at barna generelt var veldig glade i søtsmak allerede som fire-åringer. Lurer du på hvordan det utviklet seg frem til de var seks år? Det skal jeg fortelle mer om i presentasjonen min.

For å bedre forstå forskjeller i foretrukket søtsmak har jeg undersøkt to ting til: Det ene er hvordan foreldrene påvirker hva barna liker. Det skal jeg snakke om i min første presentasjon. Det andre er derimot noe helt annet, og er det den andre presentasjonen handler om.

Det mest spennende jeg vet om er å forstå både hvordan og hvorfor barn utvikles. Dette prosjektet er i tillegg viktig i et helseperspektiv: Hvis vi bedre forstår hvorfor noen barn er så glad i søtsmak, kan vi bedre forstå hvorfor de spiser som de gjør. På den måten kan vi sørge for at barn får sunnere matvaner – noe som vil være en fordel hele livet.

Frida Felicia Vennerød-Diesen
Institutt for medisinske basalfag
Universitetet i Oslo