Espen Sjøberg, OsloMet

Espen Sjøberg, OsloMet. Foto: Terje Heiestad

Hvorfor er vi impulsive?

Impulsivitet er når man gjør plutselige valg uten å tenke skikkelig over de fremtidige konsekvensene. Vi har alle gjort impulsive valg gjennom våre liv, men enkelte personer uttrykker mer impulsivitet enn andre. Dette gjelder spesielt for de med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), hvor impulsivitet er en av symptomene.

Forskningen min forsøker å kartlegge hvilke faktorer som forårsaker impulsiv atferd, med fokus på ADHD. Dette gjøres først og fremst gjennom en metode som kalles for delay discounting. Her blir personer utsatt for et valg mellom to alternativer: en liten og umiddelbar belønning, eller en større og forsinket belønning. Poenget er at den store belønningen har større verdi, men kommer med en kostnad om å vente. Dermed må hver enkel person subjektivt vurdere hvorvidt det er verdt å vente på en større belønning. Når denne testen utføres på personer med ADHD så vil dem uttrykke mindre toleranse for å vente sammenlignet med andre, og denne motviljen til å vente på en større belønning kaller vi impulsiv atferd.

I min forskning bruker vi et noe usedvanlig virkemiddel til å kartlegge impulsivitet: rotter. De rottene vi bruker viser lignende symptomer som personer med ADHD – de er impulsive, har kortere oppmerksomhet, og er hyperaktive. Dermed kan vi bruke atferdsforskning på dyrene for å bedre forstå detaljene bak impulsivitet, fordi vi har bedre kontroll over miljøet og oppveksten deres og kan dermed utelukke alternative forklaringer.

Gjennom disse rottene undersøkte jeg til hvilken grad tidligere erfaring med venting påvirker impulsivitet. Rottene ble utsatt for samme valg som før: en liten matbit umiddelbart eller en større matbit litt senere. Men noen av rottene måtte gradvis tilpasse seg lenger venting før de fikk belønningen, mens andre rotter først ble utsatt for lang ventetid og deretter kortere. Rekkefølgen hadde en enorm effekt på resultatene.»

Mitt karrieremål er å jobbe ved et universitet hvor jeg kan forske på atferd til dyr og/eller mennesker, og gjerne bidra til å utvikle sterke og pålitelige forskningsmetoder. Jeg liker å undervise og håper å gjøre dette i lang tid fremover!

Espen Sjøberg
Institutt for atferdsvitenskap
OsloMet – storbyuniversitetet