Forskningsdagene

Forsker grand prix er en del av Forskningsdagene.

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter.

Målsetningene til festivalen er å:

Gjennom en rekke forskjellige arrangementer kan mennesker i alle aldersgrupper og fra alle samfunnslag høre om og oppleve forskning. For å nå målgruppene har mange av arrangementene under Forskningsdagene fjernet seg langt fra forskernes tradisjonelle presentasjonsform – foredraget. Arrangementene spenner fra demonstrasjoner, foredrag, utstillinger og debatter til omvisninger, torg-, kultur- og interaktive evenementer. De aller fleste er gratis.

De første Forskningsdagene fant sted i 1995 på initiativ fra Norges forskningsråd. Festivalen har utviklet seg til å bli Norges største arena for allmennrettet forskningsformidling, med lokale arrangementer over hele landet. I 2004 rundet festivalen over 1000 arrangementer i regi av over 200 arrangører, noe som gir oppmerksomhet og gjennomslag i et land med 5 millioner innbyggere. Festivalen utmerker seg også i europeisk sammenheng for sin geografiske og faglige bredde.

Universitetsalliansen Oslo (Oslomet, UiO og UMB) har under Forskningsdagene ansvar for arrangementene Forskningstorget Oslo og Forsker Grand Prix Oslo.

Nettsidene til Forskningsdagene

Comments are closed.