Dommere og konferansier 2017

Dommerpanelet består av representanter fra akademia, scenekunst og media:

Inga Bostad er Dr. philos. og direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo.

Andreas Tønnesland er skuespiller og improvisatør ved Det Andre Teateret.

Nina Kristiansen er redaktør og daglig leder for nettstedet, forskning.no. Hun er cand.philiol. i medievitenskap fra Universitetet i Oslo.

Overdommer er Nina Waaler, ph.d. og prorektor for utdanning. Overdommerens rolle passer på at kandidatene holder tiden.

Konferansier under Forsker Grand Prix er Per Olav Alvestad, programleder i NRK.