Yevgeniya Tomkiv, NMBU

Yevgeniya Tomkiv ved NMBU forsker på følgene av atomulykker. Foto: Benjamin A. Ward

Stråling: fryktet og misforstått

Du tenker nok at stråling er det verste som følger atomulykker. Men visste du at de psykologiske og sosiale effekter av ulykkene ofte har mye større konsekvenser for befolkningen enn det å være eksponert for stråling?

Stråling er den skumle miljøgiften. Atomulykker tiltrekker oppmerksomhet og skaper mye angst, stress og forvirring. Folk forlater sine hjem, lar ikke barna leke ute, slutter å spise mat de er vant med – alt, for å unngå eksponeringen. Mye av dette skyldes dårlig kommunikasjon om risiko fra stråling. Derfor forsker jeg på hvordan vi kan forbedre denne kommunikasjonen for å minske konsekvenser for befolkningen.

Kommunikasjonen etter en atomulykke er svært viktig. Foto: Benjamin A. Ward

Yevgeniya Tomkiv analyserer konsekvensene av god eller dårlig kommunikasjon etter en atomlykke. Foto: Benjamin A. Ward

Siden kommunikasjon er veldig kompleks, jobber jeg med flere aspekter av den. Jeg analyserer mediedekning av atomulykker og strålingsrisiko og forsker på hvordan vi kan utnytte sosiale medier i kommunikasjonsprosesser. Jeg intervjuer folk som har vært berørt eller kan bli berørt av ulykker og utvikler måter av å involvere dem i diskusjoner om mulige tiltak eller beslutninger.

Historisk sett, har risikokommunikasjon ofte fokusert på ren formidling. Jeg vil gjerne bidra til en skifte i hvordan vi kommuniserer med befolkningen om risiko fra stråling og andre miljøgifter. Jeg synes at der er viktig å ha dialog med befolkningen og skal stå på for utvikling av kommunikasjon for folk og med folk. Jeg vil gjerne utdanne en ny generasjon av eksperter som er bedre på å kommunisere om risiko og som er flinkere til å lytte etter publikumsbehov.

Yevgeniya Tomkiv er forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD).

 

  • Yevgeniya Tomkiv gleder seg til Forsker Grand Prix Oslo 2017. Foto: Benjamin A. Ward