Torunn Kjeldstad, UiO

Når noe veldig lite kan bli til noe veldig stort

Torunn Kjelstad ved UiO er en av deltakere i Forsker Grand Prix Oslo 2017. Foto: Benjamin A. Ward

Vår levemåte setter store krav til endringer i hvordan vi høster energien som vi bruker. Spesielt med tanke på at andre mennesker skal få muligheten til å øke sin levestandard, som ytterligere vil øke verdens energiforbruk. Derfor synes jeg at det er veldig viktig å forske på materialteknologi. Materialteknologi har gjort det mulig å utvikle nye løsninger som lar oss høste energien på en fornybar og bærekraftig måte. For eksempel har årevis med forskning gitt oss solceller som endelig begynner å bli konkurransedyktige med fossile energikilder.

I min forskning utforsker jeg en helt ny kombinasjon av to materialer som vi i utgangspunktet kjenner veldig godt: aluminium og silisium. Men hvis vi kjenner disse så godt, hvorfor forsker vi videre på de? Vel, det unike med dette materialet er hvordan aluminium og silisium er blandet sammen. Aluminiumet er nemlig formet som tråder inne i silisiumet, og disse trådene er bare 50 atomer i diameter. Og vi vet fra tidligere forskning, at når noe blir så lite så kan det få helt nye egenskaper. Vi vet rett og slett ikke hvilke egenskaper denne blandingen kan ha.

Virker dette som forventet da? Foto: Benjamin A. Ward

På labben. Foto: Benjamin A. Ward

Akkurat nå befinner jeg meg i startgropen av denne forskningen. Jeg håper og tror at materialet kan brukes til å lage enda bedre og billigere solceller, men kanskje kan dette materialet bidra til å løse andre problemer, innen for eksempel batteriteknologi. For meg føles det som jeg er helt i starten av en reise. En reise hvor jeg utforsker noe ingen andre har sett på før. En utrolig spennende reise fordi den inneholder så mange muligheter.

Jeg har startet med å utforske hva som skjer når vi fjerner trådene av aluminium og hvordan lys interagerer med materialet når dette skjer. Videre skal jeg undersøke hva som skjer hvis vi erstatter disse trådene med noe annet. Ved å forstå de grunnleggende egenskapene til materialet skaper jeg er fundament for å kunne gå fra grunnforskning til innovasjon.

Min karrieredrøm er å jobbe en plass hvor jeg kan bruke mine evner og kunnskap til å løse utfordringer som vi står ovenfor. Gjerne innen fornybar energi. Samtidig ønsker jeg å kunne fortsette med formidling. Både fordi jeg synes det er gøy, men også fordi det er så viktig å dele det jeg lærer med andre.

Godt kledd for jobben! Foto: Benjamin A. Ward