Elisabeth Müller, UiO

Elisabeth Müller ved UiO deltar iForsker Grand Prix Oslo 2017. Foto: Benjamin A. Ward

Kampen mot kreft

For noen er kampen mot kreft et bilde av deres virkelighet, for andre er det en trist historie på nyhetene eller Facebook. For meg er kampen mot kreft en kamp som utkjempes nede på det mikroskopiske cellenivået, i møtet mellom kroppens immunceller og kreftcellene. Jeg forsker på hvordan immunsystemet kan bekjempe kreft og hvordan vi kan gi det bedre våpen.

Jeg er stipendiat ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, og jobber til daglig i en forskningsgruppe for Tumorimmunologi ved Rikshospitalet. Jeg er opprinnelig fra Gjøvik, men gift med en tysk mann og bosatt i Oslo siden 2012. Under mine masterstudier i Molekylær Medisin i Berlin, ble jeg fasinert av forelesningene om immunsystemet. Det er et helt spesielt nettverk av celler og signalstoffer som jobber døgnet rundt med å beskytte oss mot bakterier og virus. Immunsystemet er ekstremt kraftfullt, og kan gi dødelige responser hvis det kommer ut av kontroll. Når og hvordan immunsystemet skal reagere, er nøye kontrollert. Forskere begynner nå å forstå mye bedre hvordan vi kan påvirke denne balansen når kroppen ikke får det til.

Forskning på hvordan immunsystemet reguleres førte nylig til et av de største gjennombruddene i kreftforskning på lenge, nemlig en ny form for immunterapi mot kreft. Det går ut på å hjelpe immunsystemet med å reagere kraftigere, og fjerner en bremsekloss som kreftcellene legger på immunsystemet. Behandlingen gir svært lovende resultater, men ikke alle pasienter har effekt eller kan behandles med disse medisinene. Vi vet allerede at kreftcellene har flere måter å hemme immunsystemet på, men vi mangler medisiner som er rettet mot disse andre immuncellene og mekanismene.

På lab. Blir det resultater som skaper gjennombrudd i forskningen?  Foto: Benjamin A. Ward

I min forskning jobber jeg med makrofager, en immuncelletype som finnes i de aller fleste kreftsvulster. Makrofager kan drepe kreftceller og stoppe kreftsvulster i å vokse, men gjør vanligvis ikke dette hos pasientene. Makrofagene mangler et signal som kan sette dem i gang og få dem til å reagere. I mitt prosjekt har jeg isolert makrofager fra mus og latt de vokse sammen med kreftceller i laboratoriet. Jeg har testet mange forskjellige stoffer som immunsystemet pleier å reagere på, for å se om jeg kan få makrofagene til å bekjempe kreftcellene. Til slutt fant jeg en spesiell kombinasjon som hadde veldig god effekt! Dette skal vi teste ut på mus, for å se om det virker på samme måte når makrofagene er sammen med andre immunceller.

Jeg ønsker å forske videre på hvordan vi kan hjelpe immunsystemet i kampen mot kreft, slik at vi i fremtiden kan ta denne nye kunnskapen om immunsystemet med inn i behandlingen av kreftpasienter.

Kalkyler og beregninger er en del av forskerhverdagen. Foto: Benjamin A. Ward