Tarjei Bondevik, UiO

Tarjei Bondevik, UiO deltar i Forsker Grand Prix Oslo 2017. Foto: Benjamin A. Ward

Hvordan lagre fornybar energi?

Tilgang på billig energi har løftet milliarder av mennesker ut av fattigdom, og gitt oss en velstandsvekst vi knapt kunne drømme om.

Intet tre vokser imidlertid inn i himmelen: Omtrent 80 prosent av energien verden bruker er ikke fornybar, og vil dermed gå tom med tiden. For å kunne fortsette velstandsveksten til verden, er vi på sikt helt avhengige av å gå over til fornybare energikilder.

Prisen på fornybar energi går raskt nedover, og teknologiene er i ferd med å kunne konkurrere mot fossil energi. Det er imidlertid én stor hake ved fornybar energi: man kan ikke kontrollere når den produseres.

På en solfylt dag vil solceller kunne produsere mer enn nok energi, mens på en regnværsdag vil det nesten ikke være produksjon. Derfor trenger vi en måte å lagre energien på, fra dager med overskuddsproduksjon, slik at vi kan bruke energien når vi trenger den.

Tarjei justerer og kontrollerer resultatene! Foto: Benjamin A. Ward

Avanserte beregninger er litt av hverdagen. Foto: Benjamin A. Ward

 

Jeg forsker på lagring av fornybar energi. Spesifikt ser jeg på materialer vi kan bruke for å lagre elektrisk energi som hydrogengass. I dette arbeidet dukker det opp utfordringer på atomskalaen, så det viktigste i min doktorgrad er å forstå fysikken på atomskala.

Forskningen min er tredelt. Jeg foretar eksperimentelle målinger på labben, jeg bruker superdatamaskiner til å gjøre simuleringer, og jeg arbeider med å forbedre matematiske ligninger som beskriver materialene våre. Målet er å få de tre ulike innfallsvinklene til å «snakke sammen», slik at vi øker vår forståelse av materialene på atomskalaen.

Min karrieredrøm er å ha en jobb med betydelige intellektuelle utfordringer der man også arbeider opp mot et meningsfylt mål. I så måte er doktorgradsstudier en fin tilværelse, akkurat nå. Hva jeg vil i fremtiden, vet jeg ikke – det viktigste er at jobben gir god mestringsfølelse.

Kan energi lagres på en godt måte? Tarjei Bondvik ved UiO leter etter svarene. Foto: Benjamin A. Ward