Universell utforming av teknologi

G. Anthony Giannoumis, fra HIOA er med i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

G. Anthony Giannoumis, fra HiOA er med i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

G. Anthony Giannoumis, HiOA

Forskningen min fokuserer på universell utforming av teknologi. Jeg undersøker hvordan vi kan utforme teknologi som alle kan bruke. Utgangspunktet for forskningen min er troen på at vi ved å utforme teknologi slik at den kan brukes av en størst mulig del av befolkningen, vil bli i stand til å oppnå likhet på alle områder av livet. Dette synet deles av FN og ledende forskere og rettsvitere.

G. Anthony Giannoumis, fra HIOA er med i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

G. Anthony Giannoumis, fra HiOA er med i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

Forskningen min tar for seg forholdet mellom lovgivning og menneskelig atferd, og undersøker særlig hvordan lovgivning og retningslinjer for universell utforming påvirker atferden til nettutviklere. Mens det finnes mange komplekse faktorer som påvirker forholdet mellom lovgivningen og praksisen til virksomheter og nettutviklere, har forskningen min avdekket at vår globalt sammenknyttede samfunn har muliggjort dramatiske endringer.

«Dette innebærer at jeg har funnet nye og mer kreative måter som lovgivningen og retningslinjene kan brukes på for å sikre at nettstedene blir enkle å bruke og effektive for hele mangfoldet av den menneskelige erfaring».

Vi vet nå at gjensidig avhengighet mellom land, virksomheter og mennesker har gitt mulighet for å fremme prinsipper for universell utforming i etableringen av regelverk og bransjestandarder, noe som har ført til mer sosialt ansvarlig forretningspraksis.

G. Anthony Giannoumis, fra HIOA er med i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

G. Anthony Giannoumis, fra HiOA er med i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

«Jeg tror på to ting –  teknologi og likhet. Når vi utformer teknologien slik at den kan brukes av en størst mulig del av befolkningen, vil vi bli i stand til å oppnå likhet på alle områder av livet».

FN beskriver dette fenomenet som universell utforming. Universell utforming betyr at vi, som samfunn, har en forpliktelse til å skape teknologi som kan brukes av en størst mulig del av befolkningen.  Ingeniører og IT-eksperter kan imidlertid ikke oppnå målene om universell utforming alene. Lovgivningen utøver en sterk innflytelse på markedet og på individuell atferd. Jeg hevder at ved å forstå det komplekse forholdet mellom lovgivningen som fremmer universell utforming og atferden til organisasjoner og enkeltpersoner, kan forskning bidra til at teknologien kan brukes av alle på samme vilkår, og dermed fremme et mer rettferdig og likeverdig samfunn.

Jeg er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) hvor jeg underviser i informatikk og universell utforming for lavere og høyere grad. Min pedagogiske tilnærming fokuserer på problembasert og aktiv læring, og som en del av denne tilnærmingen, bruker jeg ofte teknikker som omvendt undervisning og annen ny undervisningsteknologi som interaktiv multimedia, videospill og virtuell virkelighet for å fremme læring og mestring av spesifikke kunnskaper, ferdigheter og evner. Hobbyen min er matlaging. «Det sies at veien til hjertet går gjennom magen, og jeg lager mat for å uttrykke min kjærlighet til familie og venner. Det gir meg mulighet til å forvandle enkle ingredienser til noe som varmer hjertet».

G. Anthony Giannoumis, fra HIOA er med i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

G. Anthony Giannoumis, fra HiOA er med i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

Comments are closed.