Verken sex eller stork

Eira Bjørvik fra UiO deltar i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

Eira Bjørvik fra UiO deltar i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

Eira Bjørvik, Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn

For å lese videre bør du ha hørt om at folk får barn. Selv fikk jeg tre barn på to år. På gamlemåten. Det var helt håpløst i utakt med tiden.

I våre dager går det unna over landegrenser og kroppsgrenser. Hvis du er under 30 år i dag, kan du i grunnen ikke være sikker på annet enn at du er du. Er du sikker på at moren din er moren din? At broren din er broren din?

«Kan du være sikker på at nevøen din ikke ble unnfanget på en klinikk i Spania med egg fra en latvisk kvinne og sæd fra en dansk student?».

Men – og kan hende er dette viktigst – spiller det noen rolle? Samfunnet ser da ut til å stå støtt?

Eira Bjørvik fra UiO deltar i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

Eira Bjørvik fra UiO deltar i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

For å finne ut hvordan vi i alle dager har havnet her, har jeg gått tilbake i tid.  Til en verden under bakken, langt borte fra laboratorier og frysetanker. Til arkivene. Der har jeg studert hvordan norske leger, forskere, politikere, helsebyråkrater og interesseorganisasjoner gradvis utformet det som skulle bli det offentlige og private behandlingstilbudet for en pasientgruppe som selv har gjennomgått skiftende definisjoner – de ufrivillig barnløse. Det er en tilblivelseshistorie i dobbel forstand!

Min forskning viser blant annet at bioteknologi og dets bruksområder gradvis alminneliggjøres – selv på et så fundamentalt og intimt felt som reproduksjon. For 70 år siden sammenlignet man inseminasjon med sort magi, med atombomben og ragnarokk. I dag er det eggdonasjon som får samfunnsdebattanter til å hente frem det verbale kruttet.  I min forskning stiller jeg spørsmål som; i hvilken grad endrer bioteknologi hva vi definerer som sykdom, som medisin og som medisinsk behandling? Og på hvilke måter utfordrer og endrer bioteknologi hva vi tenker omkring biologi, slektskap og identitet?

Eira Bjørvik fra UiO deltar i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

Eira Bjørvik fra UiO deltar i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

Karrieredrøm

Du og jeg står midt oppi fortidens science fiction. Reproduksjonsteknologi debatteres i mediene nær sagt hver eneste dag. Og dét er mitt forskningsfelt! Jeg får fordype meg i spørsmål som er helt fundamentale for de fleste mennesker, samtidig er de faglig komplekse og utfordrende. Min karrieredrøm er å kunne fortsette å arbeide både historisk og samtidig med bioteknologi. Jeg drømmer om å kunne formidle forskningen min til et bredt publikum.  Forsker grand prix er et prima sted å starte. Kom og hør på oss 29. september!

Comments are closed.