Skole og muntlige ferdigheter

Anne-Grete Kaldahl, HiOA deltar i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.nowww.benjaminward.no

Anne-Grete Kaldahl, HiOA deltar i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.nowww.benjaminward.no

Anne-Grete Kaldahl, HiOA

Skolen bygger grunnmuren for resten av livet vårt. I livets skolesekk får vi alle vår del av livserfaringer både gode og dårlige. Sammen med livserfaringene er det skolesekken etter endt skolegang som bygger fundamentet for i hvilken grad vi er i stand til å takle utfordringene vi møter på veien.

Det å kunne lese, skrive og regne er det forsket mye på, mens det finnes lite forskning på muntlig i Norge. Det å kunne uttrykke seg presist og høvelig muntlig, det å kunne argumentere for å vinne frem i viktige saker, det å kunne holde konfirmasjon- og bryllupstaler eller andre taler eller det å gjennomføre et godt jobbintervju er noe vi alle ønsker å vite at vi er trygge og kompetente på.

«Hva gjør skolen for å utruste oss til å uttrykke oss best mulig muntlig? Hvordan vurderes muntlig kompetanse i skolen?».

Hvordan fortolker og praktiserer lærere og elever muntlighet i fag på 10.trinn? Det er noe av det jeg som forsker lurer på.

Anne-Grete Kaldahl, HiOA deltar i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

Anne-Grete Kaldahl, HiOA deltar i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

Målet for prosjektet er å styrke grunnmuren i muntlighet slik at vi i Norge kan være stolte over taler som våre landsmenn har gitt og som vil bli husket. Som Martin Luther King sin tale «I have a dream» har også jeg en drøm om at den nye Martin Luther King sitter i våre norske klasserom.

Anne-Grete Kaldahl, HiOA deltar i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

Anne-Grete Kaldahl, HiOA deltar i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

Interessen for muntlige ferdigheter har jeg fått gjennom min egen skolegang, livserfaring og ikke minst i møte med alle elevene og studentene som jeg har vært så heldig å være sammen med som lærer. Jeg har 13 års erfaring som barne- og ungdomsskolelærer samt sju års erfaring som høgskolelektor i pedagogikk.  Parallelt med phd.- prosjektet over 4 år, har jeg deltidsstilling som høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg har en drøm om en mer solid grunnmur for våre barns fremtid.

Comments are closed.