Et kappløp mot tiden

Maren Ranhoff Hov, UiO er en av deltakerne i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

Maren Ranhoff Hov, UiO er en av deltakerne i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

Maren Ranhoff Hov, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, UiO, Medisinsk fakultet

– Som medisinstudent ved Universitet i Tromsø lærte jeg tidlig at avstander til sykehus kan være avgjørende for pasientens prognose og liv. Avstand til avansert diagnostikk og behandling gjør tiden til den mest kritiske faktoren i akuttmedisin.

I ambulansetjenesten i Nord-Troms fikk jeg ofte føle dette på kroppen. Vi kjørte det hjul og karosseri kan tåle på vinterglatte veier. Blålysuttrykninger i tett snøvær som gikk altfor altfor fort, for at vi skulle spare tid og liv. Hvor mye bedre hadde det ikke vært om vi hadde mulighet til å stille diagnosene og starte den riktige behandlingen allerede i ambulansen?  Da hadde vi ikke trengt å satse liv og helse på å nå frem til sykehuset, og pasientene kunne fått den livsviktige behandlingen mye tidligere!

” Det er frustrerende å vite at effektiv behandling finnes, men at så altfor få pasienter får den i tide!”, Maren Ranhoff Hov, UiO.

Maren Ranhoff Hov, UiO er en av deltakerne i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

Maren Ranhoff Hov, UiO er en av deltakerne i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.no

– Hjernen er kontrollorganet. Hjernen er sjefen i kroppen. Aldri i hvile, alltid behov for næring. Når hjernen blir truet, som ved et hjerneslag eller en skade mot hodet, får ikke hjernecellene nok næringsstoffer fordi blodstrømmen stoppes. Dette fører til at aktiviteten i cellen reduseres, skades og tilslutt dør. Stoppeklokken er startet – pasientene må få behandling rask for å begrense skade og redde funksjon.

40 mennesker rammes av hjerneslag hver eneste dag. Og en akutt skadet hjerne er kanskje den største akuttmedisinske utfordringen vi har. Mange skadde blir dessverre invalidisert for resten av livet.

Behandling av hjerneslag må i dag skje på sykehus, da man trenger avansert røntgenutstyr (CT) til å stille riktig diagnose. Har vi diagnosen kan vi starte behandling og sørge for at pasienten blir sendt til riktig sykehus avdeling. Det er frustrerende å vite at effektiv behandling finnes, men at så altfor få pasienter får den i tide!

Maren Ranhoff Hov, UiO er en av deltakerne i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.noWard / www.benjaminward.no

Maren Ranhoff Hov, UiO er en av deltakerne i Forsker Grand Prix Oslo 2016. Foto: Benjamin A. Ward / www.benjaminward.noWard / www.benjaminward.no

Skal flere pasienter med akutt syk og skadet hjerne få behandling må vi kunne stille riktig diagnose allerede før vi kommer til sykehus. Jeg forsker på om det er mulig å flytte CT maskinen ut der hvor folk er, og om man raskt, trygt og sikkert kan starte behandling allerede utenfor sykehuset. Dette kan føre til at mange flere pasienter får hjelp, og at de vi hjelper får hjelp mye tidligere. Ved å behandle tidlig kan vi redde hjernefunksjon, og dermed kan mange flere leve videre helt uten skader!

Karrieredrøm

– Jeg vil flytte avansert diagnostikk av hjernen ut til der pasienten er, slik at vi kan starte den riktig behandlingen så tidlig som mulig og slik redde hjernen!

 

 

Comments are closed.