Siv Gundrosen Aalbergsjø

Siv G. Aalbergsjø, UiO. Foto: Benjamin A. Ward

Siv G. Aalbergsjø, UiO. Foto: Benjamin A. Ward

Røntgen – hva gjør det med deg?

Institutt/institusjon
Universitetet i Oslo, Fysisk institutt, Biofysikk og medisinsk fysikk

Bakgrunn
Da jeg var fem år, og mamma så bort litt for lenge, omorganiserte jeg pappas platesamling etter farge og tykkelse. Jeg liker systemer. På skolen lærte jeg at alt består av atomer og molekyler. Jeg fikk vite at atomene består av kjerner og elektroner, og hvorfor de kan danne akkurat sånne molekyler som de kan. Det finnes et system som bestemmer hvilke stoffer som finnes i verden. Det er regler for hvordan stoffene kan inngå i kjemiske reaksjoner og danne nye stoffer. Jeg studerte fysikk på universitetet og fant ut at røntgenstråling kan påvirke kjemiske reaksjoner. Jeg var hekta!

Mitt doktorgradsprosjekt
Alle har vært hos tannlegen og tatt røntgenbilde. På sykehus tas det massevis av røntgenbilder hver dag, mens i stråleterapi brukes høyenergetisk røntgenstråling til å drepe kreftceller. Selv om vi vet mye om røntgenstråling, vet vi fortsatt ikke akkurat hva som skjer helt nede på molekylnivå. I min forskning jobber jeg for å finne ut hva som skjer med stoffene i kroppen når de blir bestrålt.

DNA-et vårt blir holdt sammen av sukker. Så hvis jeg vet hva som skjer med sukker, vet jeg noe om hva som skjer med vårt viktigste molekyl. Et sukkermolekyl får du ved å knuse en sukkerbit ned til den minste bestanddelen som fortsatt kan kalles sukker. Vanlige sukkerbiter består av omtrent 1021 molekyler (tusen milliarder milliarder). Jeg forsker på en sukkerbit av 16 molekyler.

Som forsker vet jeg at røntgenstråling kan endre stoffer ved at elektroner løsnes fra molekylene. Jeg leter etter disse forandringene. Min jobb er å forstå hvilke kjemiske reaksjoner som skjer når molekyler blir bestrålt, hva slags stoffer som dannes og hvorfor det er akkurat disse reaksjonene som skjer. Når vi vet hvordan forandringene skjer, så kan vi kanskje i fremtiden påvirke dem og gjøre kreftterapien enda mer effektiv.

Min karrieredrøm
Det er jeg elsker med jobben min er når jeg ser at studentene jeg underviser har skjønt noe nytt om verden. Når noe skikkelig vanskelig og rart plutselig gir mening. Det synes i øynene deres. Jeg elsker det fordi jeg kjenner igjen den følelsen både fra da jeg var student selv, og fra når jeg finner ut noe nytt i forskningen min. Tenk å få ha en jobb som byr på godfølelsen av å skjønne og mestre ting og å få dele den opplevelsen med studenter og kolleger!

 

Comments are closed.