Elisabeth Wiken Telenius

Elisabeth W. Telenius, HiOA. Foto: Benjamin A. Ward

Elisabeth W. Telenius, HiOA. Foto: Benjamin A. Ward

Den glemte treningen

Institutt/institusjon
Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultetet for helsefag, Institutt for fysioterapi

Bakgrunn
Omtrent 80 prosent av sykehjemsbeboere i Norge har demens. I tillegg til redusert hukommelse, har personer med demens oftere problemer med balanse og mobilitet og har forhøyet risiko for å falle. I min jobb som fysioterapeut har jeg sett at disse personene blir sittende mye stille og det er ingen tvil om at dette påvirker livskvaliteten deres. Jeg ønsker med dette prosjektet å bevise effekten trening kan ha for denne store pasientgruppen slik at flere kan få muligheten til en aktiv alderdom – selv om de bor på sykehjem.

Mitt doktorgradsprosjekt
Sykehjemslivet er for de fleste dessverre et inaktivt liv. Resultatet blir tap av styrke og balanse, redusert evne til å klare oppgaver selv og nedsatt livskvalitet. Jeg ønsker å undersøke hvilken effekt intensiv trening kan ha på balanse, styrke og mental helse. Sykehjemsbeboere med mild eller moderat demens i Oslo og nærliggende kommuner har deltatt i prosjektet. Treningsgruppa gjorde styrke- og balanseøvelser med fysioterapeut to ganger i uken mens kontrollgruppa drev med lett fysisk aktivitet, spill og høytlesning. Resultatene viser at trening øker funksjon og bedrer mental helse.

Min karrieredrøm
Jeg håper å få anledning til å kombinere undervisning og forskning når jeg blir ferdig med graden.

Comments are closed.