Anja Sletteland

Kampen om spillereglene

Anja Sletteland,UiO. Foto: Benjamin A. Ward

Anja Sletteland,UiO. Foto: Benjamin A. Ward

Institutt/institusjon
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Bakgrunn
I Norge tror vi gjerne at alt FN sier er sant, riktig og udiskutabelt.
Men FN har vært involvert i Israel-Palestinakonflikten i over seksti år uten å komme noen vei. Det eneste medlemslandene klarer å enes om er hvor skylden skal plasseres, mens det å finne en løsning overlates til USA-ledede forhandlinger. Da jeg skrev masteroppgave om amerikansk midtøstenpolitikk, fikk jeg inntrykk av at USA definerte konflikten helt annerledes enn FN. Jeg ble nysgjerrig på hva som lå bak. Hvorfor ikke bare bli med bak kulissene og se hvordan politikken blir til? Jeg pakket kofferten og dro på politisk haiketur til USA.

Mitt doktorgradsprosjekt
Dommeren blåser i fløyten, og spillet er i gang. Du sparker ballen til en lagkamerat, men det er for sent. En motspiller plukker opp ballen, snur, løper og kaster den i mål. ”Hva gjør dere?!” roper dommeren. ”Ble vi ikke enige om å spille fotball?” ”Jo,” svarer de i fotballtrøye. ”Nei,” sier de andre – ”det er jo håndball vi har øvd på”.

Omtrent sånn er det å forhandle mellom Israel og Palestinerne. Partene er helt uenige om hva konflikten handler om, og hvilke spilleregler som gjelder når den skal løses. Det er ikke helt tilfeldig, for det er nemlig to sett av regler i spill. Ett er laget av FN, og ett av USA.

Doktorgradsprosjektet mitt kartlegger de ulike oppfatningene om Israel-Palestinakonflikten som ligger bak USAs og FNs formel for konfliktløsning. For å finne ut av dette, har jeg gjennomført et toårig feltarbeid i USA. Metoden jeg bruker heter etnografi, og går ut på å bli med alle aktørene i deres miljøer, og prøve å forstå hvordan verden ser ut fra deres perspektiv. Jeg ble blant annet med forskjellige pro-israelske og pro-palestinske lobbygrupper for å undersøke hvilken effekt de hadde på amerikansk politikk. Svaret? Se for deg et kompromiss mellom håndball og fotball.

Min karrieredrøm
Forskningen min viser at det finnes flere sett av spilleregler som regulerer Israel-Palestinakonflikten, så når partene møtes i forhandlinger, blir de stående fast. Min diagnose på denne tilstanden er politisk anomi. Det finnes ingen forskning på dette problemet, men det er langt ifra unikt. Klimaendringer, spredning av atomvåpen og borgerkriger er andre problemer som ikke lar seg løse fordi aktørene ikke klarer å enes om spillereglene. Jeg har lyst til å lære mer om hvordan politisk anomi fungerer, og ikke minst om hvordan problemet kan løses. Kanskje jeg burde bli forsker?

 

Comments are closed.