Alice Budai

Alice Budai, NMBU. Foto: Benjamin A. Ward

Alice Budai, NMBU. Foto: Benjamin A. Ward

Biokull gir bedre jord og klima

Institutt/institusjon
Bioforsk/NMBU, Seksjon jordkvalitet og klima

Bakgrunn
Hvordan skal vi skaffe nok mat til en økende mengde av mennesker?  Hvordan skal vi produsere mer mat uten å ødelegge miljøet? Jeg har vokst opp i forskjellige land hvor jeg opplevde store forskjeller når det gjelder hvilken tilgang folk hadde til god, trygg og sunn mat og andre ressurser. Denne erfaringen har vært avgjørende for min interesse for miljø. I mange år har jeg fulgt opp denne interessen, og arbeider aktivt for å bidra til en bedre verden og en bedre livskvalitet. I dag er jord en av våre viktigste ressurser og det arbeider jeg med.

Mitt doktorgradsprosjekt
Når du spiser et godt måltid mat tenker du neppe på hvor mye olje eller energi som ble brukt for å produsere den. Du tenker nok heller ikke på hvor mye karbon som forsvant fra jorda bare for å skaffe nok fôr til dyrene når du spiser et kjøttmåltid.  Du tenker nok heller ikke så mye på at god jord gir mer mat og bedre ernæring. Dyrking av korn, poteter og grønnsaker krever vanligvis intensiv bearbeiding av jord. Dette fører til mindre karboninnhold i jord og tap av produksjonsevne. I tillegg øker faren for klimaendring på grunn av en stadig høyere mengde av karbondioksid i atmosfæren.  Jeg forsker på biokull. Med riktig bruk kan biokull bidra til økt karboninnholdet i jorda og bedre jordkvalitet.  For å øke karboninnhold i jorda har bøndene alltid tilført husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel i tillegg til avlingsrester. Men planterester bryter raskt ned og en mer effektiv måte å lagre karbon i jord er å forkulle planterester først.  Bruk av biokull i jord er en urgammel jordbruksmetode som har i det siste fått stor oppmerksomhet. Hvis denne spennende teknologien skal bidra til å øke karboninnholdet i jorda, må biokullet være mer stabil mot nedbryting.  Og siden matproduksjon i overskuelig fremtid er basert på fruktbar jord, må vi også teste om biokull faktisk kan gjøre jorda bedre.  Mange sier at biokull er jordas nye sorte gull.

Min karrieredrøm
Jord er viktig for forutsetning for liv, og en bedre forståelse av jord gir mulighet til å skape et bedre vilkår til andre levende organismer.  Hvis jeg kan jobbe med jord både i forskning og i hverdagsliv, da vil jeg føle meg heldig.

 

Comments are closed.